כאשר צד אחד מרגיש מותש, הוא מוכן לקבל כל דבר- רק להפסיק את ההליכים.מפעם לפעם פנתה עו"ד שלומית למשרד חקירות לייעוץ בתיקים מיוחדים כדי שנבצע עבור לקוחותיה מעקבים,תצפיות,חקירה כלכלית,איתור רכוש או … Read More